Fly från strid

Vill du förflytta dig bort från fienden räcker det inte med en
manöver – du måste i stället lyckas med ett slag för att fly. Lyckas handlingen kan du välja mellan att:

  • Lämna konflikten direkt.
  • Retirera två avståndssteg.

SL kan ge dig en modifikation på slaget beroende på hur svår terrängen är att gömma sig i. Även avståndet till närmaste fiende spelar in:

Fly
Notera att det räcker med ett lyckat slag för att ta sig undan – lyckas du fly är du ute ur konflikten. Notera också att du inte ska slå om du är på distans, då kommer du undan automatiskt.
Misslyckas slaget blir du så ansatt av fienden att du inte tar dig undan – du blir kvar på samma avstånd. SL kan också låta något mer missöde drabba dig. Du kan försöka fly igen i nästa runda.