FYRARMAD

Du har fyra armar i stället för två. Du kan:

 • slåss två gånger i direkt följd i samma
  runda. Den extra handlingen kostar
  dig din manöver. Kostar 1 mp.
 • Parera flera närstridsattacker i samma
  runda (sid 98). Detta kostar dig 1 mp för
  varje parad efter den första.
 • Klättra lätt och ledigt. Du kan spendera
  1 mp i stället för att slå för att fly
  när du ska klara en svår klättring.