Slav

Det känns bra att vara en slav. Att veta sin plats. Att ha en uppgift.
Att slippa välja själv, att utföra uppgifterna som din ägare bestämmer åt dig.
Att göra henne stolt. Och ändå. Någonstans, långt inne, har du en dröm om ett annat liv, en annan plats.

Där allt kunde vara annorlunda.

Bästa grundegenskap: KYL
Specialfärdighet: Uthärda

TALANGER
Välj en från start. Du kan lära dig fler senare. Talangerna förklaras i kapitel 4.

UTRUSTNING
Du börjar spelet med noll patroner, T6 ransoner krubb och T6 ransoner vatten.
Välj ett av dessa vapen från start: Slagträ, cykelkedja, slunga (lätt vapen).

Boss

Människans civilisation må ha kollapsat, men världen har inte gått under lika mycket för alla.
Vissa leder och andra följer, nu som i forntiden. Du leder. Genom list, manipulation och våld har du fått en skara mutanter som lyder dig blint.

Det betyder inte att ditt liv är enkelt – det finns alltid någon annan boss som vill knäcka dig och någon av dina underhuggare som vill ta din plats.

Bästa grundegenskap: KNS
Specialfärdighet: Kommendera

TALANGER
Välj en från start. Du kan lära dig fler senare. Talangerna förklaras i kapitel 4.

 • Kommendant
 • Arkens beskyddare
 • Välbeväpnat gäng

UTRUSTNING
Du börjar spelet med 2T6 patroner, 2T6 ransoner krubb och T6 ransoner vatten.
Välj ett av dessa vapen från start: Slagträ med spikar, skrotkniv (lätt vapen), skrotpistol.

Krönikör

Allt måste antecknas. Allt Folket gör måste bevaras för framtiden, inget får glömmas. Det har Den gamle tjatat om så länge ni kan
minnas. De mest begåvade av er utsåg han till krönikörer, med uppgift att skriva ner Folkets öden i gulnande anteckningsböcker.
Det har blivit många böcker genom åren.

Nu är Den gamle snart död – men du tänker inte svika ditt löfte till honom.

Bästa grundegenskap: KNS
Specialfärdighet: Inspirera

TALANGER
Välj en från start. Du kan lära dig fler senare. Talangerna förklaras i kapitel 4.

 • Artist
 • Helare
 • Våldshetsare

UTRUSTNING
Du börjar spelet med T6 patroner, T6 ransoner krubb och T6 ransoner vatten. Du får inget vapen från start, men du kan köpa utrustning för dina patroner.

 


Regeluppdatering från Zonkompendium 6 (Sid 46):
Krönikörens specialfärdighet inspirera har under längre tids spel visat sig vara
för effektiv. Regeleffekten ändras därför enligt följande: Den första / ger +2 eller-2 på den handling krönikören vill inspirera.

Varje ytterligare / ökar modifikationen med +1 eller -1. Krönikören ger alltså inte längre färdigslagna /, utan en bonus.

Fixare

Patroner? Krubb? Vatten? Artefakter? En varm kropp intill din?
Oavsett vad folk vill ha, kan du fixa det.

På något sätt. Att se andras behov och fylla dem, det har varit din överlevnadsstrategi så länge du kan minnas, sedan du var en svag liten skitunge och lärde dig överleva genom att hålla dig nära de starka.

Bästa grundegenskap: KNS
Specialfärdighet: Schackra

TALANGER
Välj en från start. Du kan lära dig fler senare. Talangerna förklaras i kapitel 4.

 • Elak jävel
 • Storhandlare
 • Hållhake

UTRUSTNING
Du börjar spelet med 2T6 patroner, 1T6 ransoner krubb och 1T6 ransoner vatten.
Välj ett av dessa vapen från start: Skrotkniv, knogjärn, skrotderringer (alla är lätta vapen).

Zonstrykare

Låt dem titta snett på dig. Låt dem gå omvägar runt dig, rädda för att zonrötan ska smitta dem.
Låt dem sky dig som döden själv. Låt dem. De hatar dig, men de behöver dig. Bara du kan vägarna genom Zonen, de säkra stigarna genom forntidens massgrav.

Du vet var artefakterna är gömda, du vet var monstren ruvar. Du är en zonstrykare.

Bästa grundegenskap: KYL
Specialfärdighet: Leda Vägen

TALANGER
Välj en från start. Du kan lära dig fler senare. Talangerna förklaras i kapitel 4.

 • Monsterjägare
 • Rötnos
 • Sakletare

UTRUSTNING
Du börjar spelet med T6 patroner, T6 ransoner krubb och 2T6 ransoner vatten.
Välj ett av dessa vapen från start: Skrotgevär, skrotpistol, pilbåge (5 pilar).

Jägare

Naturen är ditt hem. Skogarna och myrarna, vidderna och sjöarna – där du kan få frid i sinnet och slippa andras tjatter. De säger att naturen är farlig, att den är ond. Och visst, du har sett bestarna som strövar där ute. Ingen har sett fasorna på närmare håll än du. Men du kan konsten att röra dig osedd och ohörd – och att döda effektivt, när så behövs.
När du släpar hem villebrådet till flocken är det ingen som klagar. Du är en jägare.

Bästa grundegenskap: KYL
Specialfärdighet: Jaga

TALANGER
Välj en från start. Du kan lära dig fler senare. Talangerna förklaras i kapitel 4.

 • Bågmakare
 • Pälsjägare
 • Snärjare

UTRUSTNING
Du börjar spelet med T6 ransoner krubb och 2T6 ransoner vatten.
Vapen från start: Kniv eller spjut och slunga eller pilbåge (med T6 pilar).

Helare

Livet efter undergången är fullt av smärta och lidande. Ditt kall är att lindra plågorna, att ge de brutna chansen att resa sig och kämpa en dag till. Det betyder inte att du själv räds hetluften – tvärtom måste du ofta riskera ditt eget liv för att rädda andras. Du är en helare.

Bästa grundegenskap: INS
Specialfärdighet: brygga dekokter

Talanger
Välj en från start. Du kan lära dig fler senare.

 • Kirurg
 • Själavårdare
 • Spritkokare

Utrustning

Du börjar spelet med T6 ransoner krubb och T6 ransoner vatten.
Välj ett av dessa vapen från start: Kniv, slunga.

Sysslor Pdf

Fria Ligan har lagt upp en reviderad version i pdf-format, av kapitlet om Sysslor från regelboken till Mutant: År Noll.

Läs den HÄR.

Skrotskalle

arketyp_skrotskalle1För andra är zonen ett tomt ödelandskap, vidder av värdelöst skrot och skräp. För dig är det en guldgruva som aldrig sinar. Överallt finns lämningar från den gamla tiden, trasiga tekniska mästerverk. Du kan konsten att förvandla dem till nya, fungerande manicker. De kanske inte är vackra. Men de fungerar. För det mesta. Och Folket har lärt sig att uppskatta dina kunskaper.

Bästa grundegenskap: SKP
Specialfärdighet: Mecka

TALANGER
Välj en från start. Du kan lära dig fler senare. Talangerna förklaras i kapitel 4.

 • Motorskalle
 • Reparatör
 • Uppfinnare

UTRUSTNING
Du börjar spelet med 2T6 patroner, T6 ransoner krubb och T6 ransoner vatten. Du får också dra ett artefaktkort från spelstart. Välj ett av dessa vapen från start: Knogjärn, cykelkedja, skrotpistol. Du kan köpa mer utrustning för dina patroner.

Krossare

arketyp_krossaren1Varje dag är en kamp för att överleva. Ingen vet det bättre än du. Så länge du kan minnas har du slagits. Slagits för krubb, för patroner, för respekt. Dina knogar och din själ är härdade,
det gör inte längre ont att krossa en käke. Du har lärt dig slagskämpens hemlighet: det handlar inte om vem som är starkast. Det handlar om vem som aldrig slutar.

Bästa grundegenskap: STY
Specialfärdighet: Mucka

TALANGER
Välj en från start. Du kan lära dig fler senare. Talangerna förklaras i kapitel 4.

 • Hård jävel
 • Njurslag
 • Övervåld

UTRUSTNING
Du börjar spelet med T6 patroner, 2T6 ransoner krubb och T6 ransoner vatten.
Välj ett av dessa vapen från start: Slagträ med spikar, knogjärn (lätt vapen), skrotyxa (tungt vapen). Du kan köpa mer utrustning för dina patroner.