Krönikör

Allt måste antecknas. Allt Folket gör måste bevaras för framtiden, inget får glömmas. Det har Den gamle tjatat om så länge ni kan
minnas. De mest begåvade av er utsåg han till krönikörer, med uppgift att skriva ner Folkets öden i gulnande anteckningsböcker.
Det har blivit många böcker genom åren.

Nu är Den gamle snart död – men du tänker inte svika ditt löfte till honom.

Bästa grundegenskap: KNS
Specialfärdighet: Inspirera

TALANGER
Välj en från start. Du kan lära dig fler senare. Talangerna förklaras i kapitel 4.

  • Artist
  • Helare
  • Våldshetsare

UTRUSTNING
Du börjar spelet med T6 patroner, T6 ransoner krubb och T6 ransoner vatten. Du får inget vapen från start, men du kan köpa utrustning för dina patroner.

 


Regeluppdatering från Zonkompendium 6 (Sid 46):
Krönikörens specialfärdighet inspirera har under längre tids spel visat sig vara
för effektiv. Regeleffekten ändras därför enligt följande: Den första / ger +2 eller-2 på den handling krönikören vill inspirera.

Varje ytterligare / ökar modifikationen med +1 eller -1. Krönikören ger alltså inte längre färdigslagna /, utan en bonus.