Slav

Det känns bra att vara en slav. Att veta sin plats. Att ha en uppgift.
Att slippa välja själv, att utföra uppgifterna som din ägare bestämmer åt dig.
Att göra henne stolt. Och ändå. Någonstans, långt inne, har du en dröm om ett annat liv, en annan plats.

Där allt kunde vara annorlunda.

Bästa grundegenskap: KYL
Specialfärdighet: Uthärda

TALANGER
Välj en från start. Du kan lära dig fler senare. Talangerna förklaras i kapitel 4.

UTRUSTNING
Du börjar spelet med noll patroner, T6 ransoner krubb och T6 ransoner vatten.
Välj ett av dessa vapen från start: Slagträ, cykelkedja, slunga (lätt vapen).