Inspirera

Krönikörens färdighet

Din roll i livet är att bevittna och nedteckna Folkets öden i världen efter undergången – men när så behövs kan du också gripa in. När andra mutanter vacklar och tvivlar kan du gjuta nytt
mod i dem, och när de irrar sig in på fel vägar kan du tala dem till rätta. Slå för att inspirera när du hjälper eller hindrar en
annan person (rp eller slp) som utför en handling.

Hjälpa: När du hjälper får du skänka alla ☢ du slår till den andre. Det räknas som om han slagit dem själv, och han adderar dem helt enkelt till de ☢ som han slår själv. Du får pressa ditt slag som vanligt.
Denna hjälp ersätter den normala hjälp du kan ge till andra (sid 54).

Hindra: När du hindrar någon eliminerar varje☢ du slår en ☢ som offret slår. Om alla hans ☢ slås ut misslyckas handlingen. Du måste ha tid att säga några väl valda ord och motparten måste
kunna höra dig. sl kan också bedöma din förhandlingsposition och ge dig en modifikation därefter (sid 97). I en konflikt slår du först för att hindra en handling som du tror att någon annan är på väg att utföra. När det är motpartens tur får han slå för att utföra handlingen – eller välja att avstå.

 

Misslyckande: När du misslyckas med att inspirera hamnar du i vägen för handlingen du försökte hjälpa eller hindra.

Läskunnig: De flesta av Arkens invånare kan varken läsa eller skriva (i alla fall vid spelets början, men se kapitel 7). Krönikörer är annorlunda – plikttroget har ni bevarat kunskaperna som Den gamle
lärde ut när ni var barn.


Uppdatering från Zonkompendium 6 (Sid 46):

Krönikörens specialfärdighet inspirera har under längre tids spel visat sig vara för effektiv. Regeleffekten ändras därför enligt följande: Den första ☢ ger +2 eller -2 på den handling krönikören vill inspirera. Varje ytterligare ☢ ökar modifikationen med +1 eller -1. Krönikören ger alltså inte längre färdigslagna ☢, utan en bonus.