HYPERREFLEXER

Du har övermänskligt snabba reflexer.
Du kan:

 • Automatiskt vinna initiativslaget i
  början på en konflikt, utan att slå tärning
  (sid 93). Kostar 1 mp. Om flera
  mutanter använder Hyperreflexer
  samtidigt avgörs initativet mellan
  dem på vanligt sätt.
 • Angripa en fiende (slåss eller skjuta)
  flera gånger i direkt följd i samma
  runda. Varje extra attack kostar dig 1
  mp att utföra.
 • Ducka undan när någon anfaller dig.
  Varje mp du spenderar sänker skadan
  ett steg. Du måste lägga mp innan du
  slår för rustning eller skydd. (R)