INSEKTOID

Din kropp har ärvt egenskaper från
insekterna. Du kan:

  • Skydda dig mot yttre våld med din pansarartade hud. Varje mp du spenderar eliminerar en poäng skada. (R)
  • Klättra på en helt vertikal yta under några minuter, till priset av 1 mp.
  • Fortsätta kämpa trots svåra skador. Varje mp du lägger läker en poäng skada – till och med om du är bruten.