LIKÄTARE

Din metabolism är mer robust än andras.
Du kan:

 • Äta rått kött, till och med sånt som
  legat några dagar, utan att ta rötpoäng
  (sid 149). Smådjur räknas som en
  ranson krubb. På större djur – eller
  mutanter – kan du äta dig så mätt
  att du återhämtar all sty. Varje måltid
  kostar dig 1 mp.
 • Bita offer på armslängds avstånd.
  Attacken ger skada lika med mängden
  mp du spenderar.