LUXVARELSE

Du har likt eldflugor och vissa fiskar förmågan
att alstra ljus. Du kan:

 • Skina likt solen och blända offer
  inom kort avstånd. Varje mp du lägger
  bländar ett valfritt offer i en runda.
  Den som är bländad agerar som i kolmörker
  (sid 108).
 • Skingra mörker (sid 108) upp till kort
  avstånd från dig under några minuter.
  Kostar 1 mp.
 • Bända ljus omkring dig och bli otydlig
  under en runda. Du kan ta dig ur
  konflikt utan att slå för att fly. Kostar
  dig 1 mp.