MAGNETISM

Du är en mänsklig magnet. Du kan:

 • Knuffa bort eller dra till dig metallföremål
  inom kort avstånd. Det får inte
  väga mer än du själv. Kostar 1 mp.
 • Slunga mindre metallprylar mot en
  fiende på upp till kort avstånd.
  Ger lika mycket skada som antalet
  mp du lägger. Rustning skyddar.
 • Stöta undan kulor och andra
  metallvapen som är på väg att
  skada dig. Varje mp du spenderar
  eliminerar en ☢ som fienden
  slagit. (R)