Mutant med Djurs Talanger

 • BLODHUND
  Du har tränat din hund till att bli en skicklig spårhund. Du får modifikation +2 när du använder hunden för att följa
  ett spår (sid 68). Om hunden dör mister du denna talang.
 • KAMPHUND
  Du har tränat din hund till att bli ett livsfarligt litet monster. Du får modifikation +2 när du använder hunden för att slåss (sid 67). Om hunden dör mister du denna talang.
 • MUTANTENS BÄSTA VÄN
  Din hund kan hjälpa dig ur alla knipor. Du kan använda hunden även när du ska kämpa på eller fly från något. Som vanligt slår du för kyl och ditt fv i bussa på. Om hunden dör mister du denna talang.