PARASIT

Du är en parasit, som kan suga kraft ur
levande humanoida varelser på armslängds
avstånd. Du kan:

 • Stjäla en poäng av valfri ge från offret
  för varje mp du spenderar. Du kan inte
  gå över ditt eget maxvärde. Effekten
  läker inte permanent trauma.
 • Stjäla en annan mutants mutation.
  Kostar 1 mp. Du kan använda mutationen
  under nästa runda, sedan får
  offret tillbaka den.
 • Läka en annan varelses trauma, oavsett
  sort. Varje poäng du läker kostar
  1 mp och du tar då själv en poäng
  trauma av samma sort. Du kan läka
  även någon som är bruten.