PATOKINESI

Du har förmågan att påverka andras
känslotillstånd, på upp till nära avstånd.
Du kan:

 • Sprida skräck eller ångest. Ditt offer
  tar en poäng stress eller tvivel för
  varje mp du lägger.
 • Läka en poäng stress eller tvivel per
  mp du lägger. Kräver hudkontakt. Du
  kan även hela dig själv.
 • Påverka sinnestämningen i en grupp.
  Du kan inte detaljstyra andras beteende,
  bara sprida en känsla av ilska,
  glädje, sorg, kärlek eller rädsla. Effekten
  varar några minuter. Kostar 1 mp.