SONAR

Genom att utstöta och uppfånga ett högfrekvent
ljud kan du:

 • Läsa av din omgivning och i se i mörker
  ett par minuter. Kostar 1 mp.
 • Bedöva fiender inom kort avstånd.
  Ett antal offer lika med antalet mp du
  lägger får en poäng stress.
 • Störa en fiende inom kort avstånd
  som skjuter mot någon. Varje mp du
  lägger eliminerar en ☢ han slår. (R)