SPORSÄCKAR

Du har dolda säckar med sporer på kroppen,
och kan skicka ut riktade moln av
mot mål på nära avstånd. Sporerna kan:

 • Påverka andras känslor och sinnesstämning.
  För varje mp du spenderar
  tar ditt offer en poäng tvivel.
 • Stinka så illa att offret kvävs eller
  blir svårt illamående. För varje mp du
  lägger tar ditt offer en poäng skada.
 • Skymma all sikt nära dig. Du kan ta
  dig ur en konflikt utan att slå för att
  fly. Kostar 1 mp.