FIXARENS TALANGER

  • ELAK JÄVEL
    När du lyckas manipulera någon och ger offret tvivel tar han en poäng extra tvivel.
  • HÅLLHAKE
    Välj ut en viktig slp som du har en rejäl hållhake på. Du väljer själv vad hållhaken är. Utnyttja inte hållhaken för ofta, det kan straffa sig!
  • STORHANDLARE
    När använder schackra för att göra småaffärer vid sidan av (sid 65) får du dubbelt så mycket av den resurs du väljer.