Tetris

VKX278

Åker runt och samlar Trotsare till det hemliga mötet i sektor 03, under streck 3526.

 • Modell: Samordning
 • Färg: Orange med svart text
 • Röst: Meditativ och stillsam
 • Kännetecken: Stora skyddsplåtar
 • Personlighet: From och fredlig
 • Hierarki: 5
 • SRV: 3
 • STB: 2
 • PRC: 4
 • NTV: 5
 • MOD: 2
 • SKYDD: 5

Chassi

 • HUVUD: Mumla PX-01
 • BÅL: Fenzhou 33
 • UNDERREDE: Lagos MD-18

En vagt människolik robotskalle med tjockt pansar med en robotkropp som inte går att skilja från en människas och ett kompakt underred med svävarförflyttning.

Program

Program PV
Överbelasta (SRV) 0
Forcera (SRV) 0
Bekämpa (STB) 2
Infiltrera (STB) 0
Retirera (STB) 0
Beskjuta (STB) 0
Sondera (PRC) 0
Datasöka (PRC) 2
Analysera (PRC) 2
Ifrågasätta (NTV) 2
Interagera (NTV) 1
Reparera (NTV) 0
Koordinera (NTV) 1

Moduler

SJUKVÅRDSENHET

Du kan sköta om skadade och sjuka människor. I modulen ingår resurser för att förbättra människans allmänna hälsa och skydda henne från farliga ämnen. Du kan:

EXTRA ARMAR

Du är försedd med fyra armar i stället för två, och har därmed förstås även fyra griphänder. Du kan:

Sekundärfunktioner

STRIDSTAKTIK

Du är anpassad för att leda militära enheter i strid eller manöver. Alla slag för koordinera som rör planer och order för strid sker med modifikation +1

BATTERILADDARE

Du kan ladda upp artefakten E-pack från din interna kraftkälla. Att ladda upp ett uttömt E-pack kräver T6 EP. Du kan också ladda upp mindre batterier – det kostar bara en EP.

Utrustning

 • Belastning: 2 / 6