Överhettning

Modulerna är mycket kraftfulla, men det
finns en risk med att använda dem. De
belastar din kraftkälla och robotkropp
rejält och om du har otur kan du överhetta
ditt system. För varje EP du använder när
du aktiverar en modul slår du en pryltärning
(svart). Får du en eller flera sv_dice1
har du överhettat dig själv. Slå ytterligare en
pryltärning för att se vad som händer.

sv_dice1 Funktionsfel! Det ryker och slår
gnistor om dig när modulen du
försökt använda går sönder. Den
måste REPARERAS innan den kan
användas igen. Din handling har
ingen effekt.
2 Glappkontakt! Modulen fungerar
som avsett, men suger dubbelt så
många EP som normalt utan att
effekten ökar. Om du förbrukar
din sista EP hamnar du i dvala.
3 Korskoppling! På grund av en felkoppling
i din kropp aktiveras en
annan (slumpmässigt vald) modul
än den du avsåg.
Den exakta effekten beror på
situationen – SL avgör detaljerna.
Slå om tärningen ifall du bara har
en modul.
4
xxxxxxxxx
Blåskärm! Ditt system är överbelastat
och måste startas om. Din
handling har ingen effekt, och du
måste vara helt inaktiv tills det är
din tur i nästa runda.
5 Minnesförlust! Ett plötsligt
strömsprång slår oväntat ut dina
minneskretsar. Du behåller alla
programvärden, men minns inte
längre något från ditt tidigare liv.
En annan robot eller en skrotskalle
kan återställa minnet med
ett lyckat reparera (eller mecka)
och några timmars arbete
Överklockning! Modulen överklockas
och får extra effekt! Antalet
EP som du använde räknas dubbelt,
utan att det kostar dig fler EP.

Permanent trauma är verkligen permanent – värdet på din