Vildsinneseffekter

likhet med mutationerna i Mutant: År Noll är djurförmågorna inte riskfria att använda. När du släpper fram vilddjuret finns risk att du förlorar kontrollen över dina mänskliga egenskaper under en kort,
eller längre, period – kanske rentav för gott.
Det finns många historier i Paradisdalen om djurmutanter som förlorat sig till vilddjuret och aldrig blivit sig själva igen.
När du använder en djurförmåga måste du rulla ett antal grundtärningar lika med mängden VP du spenderar. Om du slår en
eller fler  drabbas du av en vildsinneseffekt.
Slå en grundtärning för att avgöra vad som händer:

Vilddjuret tar över fullständigt,
och du spelas tillfälligt som
en SLP under SL:s kontroll. Du
förlorar både talförmågan och
förmågan att använda redskap
(se 3 och 4 nedan). Du flyr omedelbart
till skogs och måste slåss
mot de som eventuellt försöker
stoppa dig. Du återfår kontrollen
över din RP först när någon
lyckas vårda dig – men det är
möjligt först efter T6 timmar. När
du kommer till sans igen har du
utvecklat en ny djurförmåga
– välj själv vilken.
2 Du tappar all sans och du måste
välja mellan att omedelbart fly
till skogs och att slåss med valfri
individ i närheten, vän eller
fiende, tills du eller motståndaren
är bruten. Efter det mister du även
förmågan att tala och att använda
redskap (se 3 och 4 nedan).
3 Du tappar tillfälligt ditt högre
tänkande. Det innebär att du
förlorar talförmågan som vid 4
nedan, men också att du inte
kan använda redskap alls. Du
kan heller inte använda färdigheten
förstå sig på. Effekten
varar i T6 dygn.
4
xxxxxxxxx
Du tappar din förmåga att forma
mänskliga ord, och kan bara
kommunicera primitivt via djuriska
läten. Du kan fortfarande
använda alla dina färdigheter.
För att simulera effekten bör
även du som spelare sluta prata,
annat än för att beskriva vad ditt
djur gör. Efter T6 dygn får du
talförmågan tillbaka.
5 Din djuriska sida undertrycks totalt,
och den mänskliga delen av
ditt jag tar över. Det innebär att
du förlorar alla VP och inte kan
vinna nya. Du kan pressa slag
som vanligt, men det ger inte VP.
Du kan heller inte använda färdigheterna
dominera och sniffa.
Effekten varar i T6 dygn.
Du får kontakt med ditt inre
vilddjur, som för ett ögonblick
agerar i perfekt harmoni med
din mänskliga sida. Du får
tillbaka de VP du just spenderat
och kan direkt, i samma runda,
aktivera samma förmåga igen –
mot samma mål eller ett annat.

 

Nya förmågor: När du utvecklar en ny djurförmåga (slår = på tabellen intill) får du själv välja vilken förmåga det är –
så länge den är möjlig för din art. Du kan inte ha fler än fyra djurförmågor. Om du har fyra och får en till får du i stället, om
du vill, byta ut en av de djurförmågor som du har.