Leda Vägen

Zonstrykarens färdighet.
Regeluppdatering från zk6: Denna färdighet ska baseras på kyl, inte skp som det står på sidan 31 i Spelarboken.

Vilken idiot som helst kan vandra ut i Zonen. Men vet du inte vad du gör blir du snart ett välgnagt lik, ett bortglömt offer för Rötan eller Zonens odjur. Ni zonstrykare är ett eget släkte, enstöringar som gav er ut i Zonen och lärde känna den redan som barn, långt innan
resten av Folket ens hade en tanke på att våga sig ut. Andra mutanter tittar snett på er, rädda att Rötan ska smitta eller bara för att ni inte är som andra.

Slå för att leda vägen när du går in i en ny zonsektor (SL kan läsa
mer om zonfärder i kapitel 1 av Spelledarboken).
Om du lyckas upptäcker du eventuella hot i sektorn i tid. Om du
misslyckas snubblar du rakt in i faran.

Bonuseffekter: För varje extra / du slår, välj en effekt ur listan nedan. Varje alternativ kan bara väljas en gång.

  • Du ser var i sektorn det finns artefakter. Du kan fortfarande behöva kämpa för att få tag på dem. Finns det inga
    artefakter i sektorn får du veta det också.
  • Du kan läsa av rötnivån i sektorn (sid 57).
  • Du hittar T6 patroner, ännu fungerande.
  • Du hittar T6 ransoner rötskadat krubb, i form av ätbara växter eller rester från den gamla världen.