Konservuggla

Konservugglan är ganska lik vår tids uggla, bara det att deras tarmsystem utvecklat förmågan att rensa bort farliga ämnen ur sin föda.

Konservugglan har 3 magar.

Vid förtäring filtreras röta ut i första magen, näringsfull mat passerar vidare till lagring i mage två för att skickas vidare till mage tre när hunger sätter i.

En skrämd konservuggla kan spy upp innehållet i rötmagen över eventuellt hot, (den träffade tar 1T6 träffar röta, som sätter sig på 6or). Den duktiga jägaren kan vid ett lyckat förstå sig på slag, utvinna 1T6 ransoner krubb ur konservugglans mage, misslyckade slag resulterar dock i skadan av rötmagen och personen som utför processen tar skada enlgit ovan, SL utvärderar om maten är osmittad.

 

Skapare: Jonas Pettersson