Ankare

Alla rollpersoner har ett ankare – en person som du
kan gå till för att få stöd, tröst och vård. Det kan vara
en vän, en förälder, en lärare eller en granne. Det kan
inte vara en annan rollperson.
Lider du av ett eller flera tillstånd (se nedan) kan
du tillbringa en scen med ditt ankare och läka alla
tillstånd. Du måste låta ankaret ta hand om dig och
det måste finnas fysisk eller psykisk närhet mellan er.
Spelledaren får inte sätta dig i trubbel i den här scenen.
Sätter du dig själv i trubbel läker du inga tillstånd.