Stolthet

Alla rollpersoner har en stolthet, något som får
dem att känna sig starka, viktiga och värdefulla.
Din stolthet kan vara välkänd för de andra eller
en hemlighet. Spelledaren kommer att använda din
stolthet för att sätta dig i trubbel genom att sätta
scener som antingen belyser eller hotar din stolthet.
En klasskamrat visar sig vara lika duktig eller bättre
i skolan. Pappa är på väg att förlora sitt jobb
på brandstationen. Ett djur blir plågat. Din pojkvän
vill inte träffas.
Stolthet är också ett verktyg för att hjälpa dig
förstå och spela din rollperson. Problem och stolthet
kan hänga ihop och stolthet kan till och med bli
ett problem, men det kan också vara två helt separata
saker. Du kan byta stolthet mellan mysterierna.
En gång per mysterium kan du använda din
stolthet för att få en automatisk framgång (sexa) i
ett tärningsslag. Du kan använda din stolthet efter
ett misslyckat slag, eller till och med efter ett lyckat
slag för att få en extra framgång.
Du måste förklara hur din stolthet hjälper dig.
Tar mysteriet flera sessioner att spela eller om ni
spelar ett äventyrslandskap kan du använda din
stolthet en gång per spelpass.