Drivkraft

Din drivkraft är det som får dig att utsätta dig själv
för svåra och farliga situationer. Den hjälper dig att
förstå din rollperson och gör det enklare att starta
ett nytt mysterium. Vad som än händer kommer du
att vilja undersöka det. Du kan byta drivkraft mellan
mysterierna.