Problem

Alla rollpersoner har ett problem. Du kan ha hållit ditt
för dig själv eller berättat för de andra. Problemet är
en del av vardagen, något som oroar dig. I spel kommer
spelledaren att använda ditt problem för att skapa
trubbel för dig. Löser du problemet ska du välja ett
nytt problem innan nästa spelpass börjar.
Du bör välja ett problem som du är sugen på att
utforska medan ni spelar. Ditt val är en signal till spelledaren:
sätt mig i den här typen av trubbel!