Tillstånd

Rollpersonerna kan inte dö men de kan lida av tillstånd.
När du försöker klara av trubbel och misslyckas
eller om du försöker pressa slaget.
kan du tvingas ta ett tillstånd. Det finns fem tillstånd,
där de fyra första är mindre allvarliga: Upprörd,
Rädd, Utmattad och Skadad. Du bestämmer
vilket tillstånd du tar och du får -1 på alla tärningsslag
tills det är läkt. Det betyder att du får slå en tärning
färre än normalt. Du får dock alltid slå minst
en tärning.
Ytterligare tillstånd är kumulativa; två tillstånd ger
-2 på alla slag. Har alla fyra mindre allvarliga tillstånd
kryssats och du får ett till blir du Bruten.
Blir du bruten har det hänt något riktigt allvarligt.
Du är fysiskt eller psykiskt skadad och du kommer automatiskt
att misslyckas med alla tärningsslag tills du blir läkt.

TILLSTÅND och Tillstånd Modifikationer
Upprörd -1
Rädd -1
Utmattad -1
Skadad -1
Bruten Automatiskt misslyckande

Tillstånden kan också vara en hjälp att spela din rollperson
men det är du som bestämmer hur mycket du vill visa
ditt tillstånd i scenerna. Spelledaren kan hjälpa dig genom
att ställa frågor: Hur mår du? Varför är du upprörd? Du
ska aldrig tvingas att spela ditt tillstånd om du inte vill.