1592, September

1592, September
Då några av de unga vampyrerna som skapades i attacken mot Lord Drechner hittat på vart Lady Regina befinner sig, får de också lära att Mauritz von Salzburg och Erich von Graz nu befinner sig i ett närliggande kloster, Beacon of Light Monastary. De ber därmed om att få undervisning i vad deras ny liv innebär och de regler som tydligen finns inom Camarillan.