1613, Juni 23

1613, Juni 23 – En inblick i Hedwigas planer
Saker och ting började lugnade ner sig, och gruppen har alla bytt utseende med hjälp av Vicissitude. De träffade Lady Hedwiga i på värdshuset Bottenlösa Tunnan i Garb. Hedwiga avslöjade sin stora plott – Att väcka upp en slumrande elder som ska hjälpa dem med att minska hotet från både Camarilla och Sabbat. Hon erbjöd dem att deltaga om de kunde lugna ner sig och inte låta besten ta över deras sinnen. Frihet under eget ansvar var ledordet. Gruppen erkände att de var väldigt intresserade.