Minette

Minette var Laurent Valois assistent, till synes endast 13 år gammal.

Under Laurents födrivningsritual frammanade Linda en portal till en annan dimension som fick Laurents assistent den 13-åriga flickan Minette dödad och utspridd över Laurents tempel.