Dödskyla

✥✥ NIVÅ 1
✥✥ RÄCKVIDD: Armslängd
✥✥ VARAKTIGHET: En runda per effektgrad
✥✥ INGREDIENS: En bit kristall

Du låter dödens obevekliga kyla tränga in i
ditt offer. Offret blir automatiskt NEDKYLT
(sid 108) och tar därmed direkt 1 poäng skada
på STY och INT. Offret fortsätter ta en poäng
skada på STY och INT varje runda tills
den totala skadan (på vardera GE) uppgår till
effektgraden. Ingen effekt på monster.