Tala med död

✥✥ NIVÅ 2
✥✥ RÄCKVIDD: Nära
✥✥ VARAKTIGHET: En kvartstimme
✥✥ INGREDIENS: Kroppsdel av död person
Du kan tala med de döda. Du måste befinna
dig NÄRA platsen där offret dog eller ligger begravt.
Du måste känna till offrets namn. Du
kan prata med den döda och få svar på enklare
frågor. SL avgör vad den döda kan och vill svara
på – de döda är inte alltid samarbetsvilliga!
Om offrets kvarlevor är i hyfsat skick kan
du prata direkt med liket, annars hör du den
döda som en inre spökröst. Denna besvärjelse
kan inte användas mot odöda.