EAZ – Platser

ZONE ALPHA

Hela den zon som uppmätts av Cybelium sen den dag de öppnade portarna till sitt underjordiska skyddsrum.  Mätstation Alpha hjälper Cybelium att kartlägga området och dela in det i sektor-koordinater.

Barrelbridge

Det skogsklädda området norr om Erbeus

Cybelium

Den enorma titanstad som byggdes över bunkern Elysium V. De renblodiga mäniskornas utpost och det allra bästa av den gamla tidens teknologiska under.

Erebus

Den stora stadsruin som ligger mellan Cybelium och Mag Mell City. Kraftigt förvrängd av apokalypsen är denna forna stad, numera en varierande zon med allt från ruiner av skyskrapor, bostadshus och affärer, till numera vildvuxna parker och krigszoner där cementdammet ligger som snö. 

Mag Mell City

Nybyggarna, en stad av dem som tidigare blivit utstötta från Cybelium. Mutanterna, robotarna och andra som inte passade in i det ”perfekta” samhället som människorna i Cybelium strävar efter.