Adelia fon Hartmans glosbok

En ingalunda fullfjädrig betäckning av skrofmål, sydpyrisk jidder, grötvälska och lägre mellanmål:

Automat– robot
Balett:hela baletten = hela sällskapet.
Basse= dräng, assistent, ofta som ändelse. Ex. bagarbasse, slaktarbasse.
Baklås – att tveka“Jag gick helt i baklås, hann inte ens ducka”
Batting– barn, småtting.
Blask – alkoholfri dryck.
Blaskig– mesig.
BOBB– robotserie, ex. Lingo-BOBB, Bistro-BOBB, Butler-BOBB, Gigolo-BOBB
Boss= chef
Bult= person, man eller kvinna, som sysslar med något. “Timmerbult”, “hackebult”, “fyllebult”, “skeppsbult”, “farmarbult”, “snokarbult”, “karavanbult”, “slingerbult” o.s.v.
Bärplockare– Halvgalna zonfarare med näsa för ätliga bär.
Cheff– chef
Chelloveck– Person
Cigaryl– flottare rökdon
Cigg– forntida rökdon
Dagens– Maträtt med okänt innehåll, ofta en suspekt gryta bestående av seg sumpvarg.
Dama – kvinna
Darr– Rädd, rädsla.“Du var svin-äte-mig en darrig typ!”
Drabant – Stort hårlöst djur, med liten slokande snabel. Inte sällan 5m mankhöjd. Vanligt karavandjur.
Drickat– stort vattendrag, sjö eller hav.
Dritton= många“Det är dritton rubbitar på åkern!”
Drugg– vän
Drulle– Mutanten på gatan.
Dubbla– Att skynda“Jag dubblar mig!”
Dunsta– Ge sig av
Dux– mystifik zonperson
Dystergran– glädjedödande barrträd med psioniska egenskaper.
Fallfrukt– skräp (på gator), som inte sällan plockas upp och sparas.
Fajt= strid, slagsmål
Fejs– Ansikte
Fimp– Samlingsnamn för rökdon som cigg och rökkorv
Firre= fisk
Flabba– skratta
Foderlucka= Mun
Framfall– Att anfalla rakt på, attack“Håll gubbar! Vänta! Vääänta! Nuu! FRAAAMFAAALL!!!!”
Fräsa– steka
Fräsare– kock eller sorgelös individ. Även förstärkande ändelse som indikerar status eller pondus. -fräsare (ex. skrotfräsare, rubbitfräsare)
Fullfjädrad= påklädd, komplett
Gloppig– korkad
Jeppe= person“Inte vet jag vem det var. Någon jeppe bara.”
Jiddra= tala
Jos – dryck, vanligtvis alkoholhaltig. Kallas även tokjos efter lustiga bieffekter vid inmundigande. Även bränsle.
Rövfläsk: kasta rövfläsk= Beröm, Berömma
Gluffa= äta.
Gluggar= ögon
Grunka= sak, pryl
Gojs= Mjuk mat eller trögflytande vätska
Gåsapåg– Fredligt gåsfolk, dessvärre välsignade med oslagbart mört kött
Gåsatåg– Pågarnas traditionella ringdans, även skämtsamt om gåsjakt“Vi ska ut på gåsatåg, haha!”
Joxa= knega
Jumbo– Stor, störst
Kajko– trasig
Kaka på kaka– Något alldeles extra bra!
Kartoffel – rotfrukt
Klotglotare– psioniker
Kraftpära– särdeles stor potatisliknande rotfrukt
Krake– dumdjur
Krumelur= bokstav
Kräfta– robotvirus (se även signalkräfta)
Kvark– liten gnagare med smak för zonfarares matsäck. Finner sin väg in i vilket skafferi som helst.
Lingo– Språk, prat
Lobobster– stort, farligt kräftdjur som smakar förträffligt
Magtorsk– Parasit som lever som yngel i vattendrag, men växer i värdkropp tills den äter sig ut genom värdens mage, varpå den självdör.
Manick, manickel– apparat
Mojäng– grej, sak.
Mocka– kaffe.
Molocker– Större munkdjur, med krämig slaggmjölk
Munk– större insekt, ex.sorgmantlad avfallsmunk, äggamunkochvärre ringmunk. Gemensamt för dem alla är deras krämiga magsubstans ur vilken mjölk kan kramas. Mjölken ystas till delikatessen munkost.
Must – Klenare jos, ex. ölmust
Mäla= prata
Mök– unken, överlag dåligt. Vanlig förstärkning.“Förmökat! Här kommer en ilsken mökjeppe!”
Nuffra– siffra
Näggum– kraftfullt nej, nekande, inte, inget
Pamp– chef
Påve– chef, hövding
Plastic– Forntida material, hållbart och ofta färgglatt.
Plurret= vattnet
Pluska– plånbok
Puffra= skjutvapen
Pågatåg – intim manlig dans
Rubbit– Smakrik och krigisk kanin
Rubber– Rubbitarnas förträffliga tätningsmaterial
Signalkräfta– luftburet robotvirus
Skägglimpa– Barkbaserat bröd, bakas av Skäggekens mustiga bark
Slabba= otacksamt arbete
Slaf– säng, nattlogi
Slingerbult= någon som alltid tar sig ur knipor
Snarkofag= grav
Snicksnack= skitsnack
Snickelisnicksnack = kvalificerat skitsnack
Snuffa= döda
Socker– bollsport. Spelas i hela den kändavärlden. Lätt våldsamt och publikfriande.
Svin-äte-mig – Ta mig tusan
Storfräsare– person med hög status och/eller pondus.
Storskövlarsvin– stort svinaktigt och lömskt monster
Wobbler – vanlig båttyp
Ofjädrad– naken, ofärdig
Qvinns= kvinnor
Zonfarare – Skymningszonens hjältar och mytomspunna vandrare.
Åhl– Snokliknande södermal. Definerar sältternas kök med åhlamust, åhlaspäcka, åhlfrikassé m.m.
Älvsugga– båttyp och strandfolk