Avskrädesbaggar

Allehanda skalklädda kryp som krälat in
från Yttervärlden och funnit ett liv bland
sophögar och skräp i Helium. De varierar
från någon decimeter till en meter i längd
och tycks helt orädda för robotar.

Om de trängs in i ett hörn slåss de till döds. De tycks helt utan tanke men som flock har de en viss rudimentär intelligens och genom att myllra i stor skock har de lärt sig att de kan bekämpa de största av rovbestar.

Grundegenskaper:
STY 6

skydd: –

vapen: Bett (vapenskada 1)

svärm: En svärm av avskrädesbaggar kan endast skadas av eld, explosioner, modulen Energipuls och av städrobotar.