Fördärv – Geografi

Områden

Barrelbridge – En av de bergiga och skogsklädda områden söder om Erebus.

Crystal Sea – Ökenområdet norr om Cybelium

Erebus – Ruinsektorn vid Mount Albus fot. En gång en stor förort utanför Cybelium, som förstördes totalt vid krigets utbrott, medan Cybeliums styrande ätter stängde sina förstärkta portar och lät förorten utanför totalförstöras.

Everfrost – Bergskedja med ovanligt kallt klimat. Vanligtvis mellan 0 till -50 grader i området.

Sanduhr – Dal mellan Crystal Sea och the Great White.

The Great White – Nordpolen på Tellus 2. Miltals av vassa glaskristaller och normal temperatur på 70-120 grader celsius. Ska enligt studier en gång ha varit ett hav, men det spåren av det syns endast inbrända i den kristalliserade marken.

Moderstäder

De stora ursprungsstäder som byggdes av Nybyggarna, den förste generation av ”människor” som överlevde på Tellus 2.

Cybelium – Moderstaden ovanpå Mount Albus, strax norr om Erebus. Består nästan uteslutande av en mänsklig population.

Städer

Boplatser med över 1000 invånare.

Mag Mell City – Skrotstaden vid Erebus kust. Gammalt industriområde överlevt det stora kriget och numera är hem åt ca 2000 mutanter och muterade djur.

Wasserstern – En germansk storstad i Sanduhr området. Klarar sig ganska bra med att odla upp grönska i öknen, tack vare en specialdesignat terraforming-kit som användes för att grunda staden. Bebos främst av mutanter.

 

Byar

Boplatser med bara några hundra invånare.

  • Rock Bottom – Vägskäl ute i Sanduhr-öknen. Handelsplats.

Läger

Mindre ställen med färre än 100 bofasta individer

  • Dele Platform – Plattform ute i the Dark. Bebos av kloner.
  • Dirtpond – By på ett gammalt skrotupplag. Bebos uteslutande av muterade djur: grodor och paddor.
  • Riff raft – En flytande by av skrot, som driver omkring ute i the Dark. Dess position ändras hela tiden.

 


Berg

Mount Albus – Berget som moderstaden Cybelium står på.

Hav

Världshavet är inte lika utbrett som det var på Jorden. Havet täcker ungefär bara 20% av klotets yta och större delen av det finns runt ekvatorn och på den södra halvan av klotet.

The Dark – Havet utanför Erebus kust. Djupt, mörkt och fyllt av gigantiska och monstruösa varelser.