Fördärv – Mutationer

Mutanter & Muterade Djur

Båda dessa klasser har mutationer som sin klassförmåga. Det som skiljer dem åt är att Mutanter får vid karaktärsskapandet slumpa fram två mutationer eller välja en enda valfri mutation. Djurmutanter får välja en valfri, men den måste kunna kopplas till den djurart de härstammar ifrån, och får sen välja att slumpa fram en till eller utveckla den utvalda till en nivå 2 mutation. Djurmutanter får istället en negativ status bland människor för att väga upp denna fördel.  

En mutation börjar på Nivå 1, men kan sedan utvecklas åt olika håll. Varje nivå 1 mutation öppnar upp möjligheter till olika nivå 2 mutationer, som i sin tur sedan öppnar möjligheten till olika nivå 3 mutationer. Högre nivå än nivå 3, kan inte uppnås från början, men rykten finns som mutanter som nått nästan gudomliga krafter som skulle kunna vara nivå 4 eller till och med nivå 5. 

Slå först 1T100 för att se vad som muterats på dig på träfftabellen. Den del av din kropp som muterats är källan till din mutation och du bör fundera ut hur du tänker dig att du använder den och hur det påverkar ditt utseende och beteende. 

Slå sedan 1T10 för att se hur du muterats, från listan nedan:

1. Mentala krafter 

 1. Förnimelse
 2. Kontrollera animaler
 3. Kontrollera element
 4. Kontrollera humanoider
 5. Kontrollera känslor
 6. Kontrollera materia
 7. Magnetism
 8. Sjätte sinne

 

2-3. Huvud

 1. Horn
 2. Huggtänder
 3. Högfrekvent hörsel
 4. Kontrollera element
 5. Körtlar
 6. Luktsinne
 7. Näbb
 8. Piggar
 9. Skarpögd – Värmesyn –

 

4-5. Bröst, Mage & Rygg

 1. Herbivor
 2. Karnivor
 3. Kroppsskydd
 4. Körtlar
 5. Piggar
 6. Puckel
 7. Simhud
 8. Skrynklig
 9. Utväxt

 

6-7. Ben & Fötter

 1. Kattklor
 2. Kvick
 3. Mjuka tassar
 4. Utväxt

 

8-9. Armar & Händer 

 1. Kattklor
 2. Kontrollera element
 3. Kroppsskydd
 4. Utväxt
 5. Överrörlighet

 

10. Hela kroppen

 1. Adrenalinöverslag
 2. Kamouflage
 3. Kontrollera element
 4. Kroppsskydd
 5. Liten – Förändra storlek
 6. Simhud
 7. Självlysande
 8. Skrynklig
 9. Stor – Förändra storlek

 

Exempel:

Jack ska skapa en ny mutant och slår därför först för att se vilken kroppsdel som muterats.  Han slår 2, vilket enligt tabellen är ”Huvud”.  Jack slår sedan igen på tabellen för ”Huvud” och får mutationen ”Kontrollera element”. 
Jack väljer därför att hans mutant kan kontrollera elementet Eld. Han och SL kommer fram till att när han kommer i närheten av eld tycks hans ögon glöda och hans kropps temperatur ökar utifrån storleken på elden men han tycks inte påverkas negativt av det.  När detta sker kan Jack slå ett slag för att kontrollera den eld som finns i hans närhet till att inte skada honom, eller att attackera hans fiender.