Piggar

Likt ett piggsvin, igelkott eller sjöborre, är din kropp täckt av små vassa piggar. 

System: Varelser som fysiskt attackerar dig riskerar att skada sig själva också. 

Kan utvecklas till: Taggar, Projektiler,