Förnimelse

 

Läsa nån aktuella tanke 

System: Kan höra de tankar som just nu går genom personens huvud. Man kan med fördel ställa ledande frågor före, men SL avgör vilken typ av tanke en SLP har just nu, eller Spelaren om offret är en sådan. Dock har alltid SL sista ordet om vad denne anser som rimligt med denna begränsade version av tankeläsning.

Kan utvecklas till: Telepatisk länk, Tankeläsning