Kontrollera eter

Elementet eters existens var accepterad ända in på artonhundratalet, som ett av de fem klassiska elementen. Etern var i många kulturer platsen där andarna tänktes samlas efter kropparnas död, och etern var det som omgav jorden, tomheten i rymden. Etern troddes vara en osynlig, flyktig substans som uppfyllde varje hörn av universum.

På Tellus II finns det fortfarande en del fenomen som man ännu inte kan förklara med jordisk vetenskap. Därmed har namnet Eter återkommit som ett element. Det är den oförklarliga kraft som tycks finnas på just Tellus II och som bland annat påverkar mutationer och de fenomen som kallas Morf och Fade.

System: Du kan till en viss del påverka Morf och Fade. Då dessa fenomen är till stor del okända ännu, kan det vara svårt att exakt veta hur dessa krafter kan nyttjas, men diskutera med din SL om vad det kan innebära och experimentera med dina kraft.