Fördärv – Tid

Tid

Fördärv använder sig olika typer av sätt att räkna tid under en spelomgång.

  • (Strids)Runda – 5-10 sekunder. En normal stridsrunda under actionladdade scener. Du behöver agera snabbt eller riskera att drabbas av missöden.
  • Varv – 5-15 minuter. Kan användas för t ex undersökning eller att varva ner och vila upp sig efter en strid.. Du kan normalt göra två handlingar under denna tid, t ex plåstra om en sårad karaktär och äta något, sätta upp ett enkelt läger  eller slå samman dessa två till en ordentligt lång och noggrann genomsökning.
  • Timme – Ett dygn består av 20 timmar. De områden som har ljusskillnader har natt och dag, men andra platser med konstant ljus räknar vanligtvis timmar för ha ungefärlig koll på tid. Sover gör de flesta mellan timmarna 15-20.
  • (Arbets)Skift – 5 timmar. Ett dygn består av fyra skift. Minst ett av dem bör du ägna dig åt att sova, eller riskera att drabbas av Sömnlöshet.
  • Dygn – 20 timmar, den tid det tar för Tellus II att snurra ett helt varv. Noteras bör att det inte påverkar ljuset i form av natt eller dag på alla platser på planeten. T ex så är den allra nordligaste punkten av planeten alltid belyst av de båda tvillingsolarna.
  • År – Ett år på Tellus 2 är 438 dygn. Det finns inga tydliga månader eftersom planeten saknar årstider och det stora antalet med små månar gör det svårt att avgöra vilken månad det skulle vara. En diskussion om att inför rent matematiska månader har förekommit, men inget besluts har tagits då det stora kriget bröt ut och stoppade alla diskussioner mellan moderstäderna. 

Omgång – En hel spelomgång, vilken kan pågå från allt till nån timme till flera dagar. Detta är ett begrepp för spelarna, inte deras karaktärer.