Bildning

Bildning fungerar som din karaktärs samlade kunskap, och används till att minnas saker karaktären läst eller hört tidigare, identifiera nya saker hen hittat, eller komma på lösningar på nya problem som uppstår.