Fördärv – Andra kunskaper

Specialiseringar och specialfärdigheter. Vissa för att ge bättre chans med de ordinarie färdigheterna, andra krävs för att kunna syssla med mer avancerade saker. 

  • Datakunskap – Hantera datorer
  • Elektronik –
  • Hacking – Attackera datorer
  • Styrman – Framföra båtar och liknande 
  • Köra fordon – Framföra landfordon
  • Lag – Kunskap om brott och straff
  • Pilot – Framföra flygande fordon
  • Smide – Smida metallsaker
  • Språk – Förmåga att tala, läsa och skriva på andra språk än Legba , det officiella språket