Fördärv – Närstående

Var karaktär ska ha minst en (och högst tre) närstående. Någon som betyder något för karaktären.

Ge den närstående ett namn och bestäm vilken relation de har till karaktären. Varje anhörig har dessutom en fördel och en nackdel. Välj eller slumpa från listan nedan.

Fördelar

 1. Beskyddande
 2. Datakunnig
 3. Generös
 4. Kärkeksfull
 5. Mekaniker
 6. Läkekunnig
 7. Prylsamlare
 8. Rik
 9. Skicklig hantverkare
 10. Tröstande
 11. Vapensmed
 12. Överlevnadsexpert

 

Nackdelar

 1. Annorlunda kultur
 2. Brutal
 3. Bully
 4. Enstöring
 5. Försöker förändra dig
 6. Försöker rekrytera dig
 7. Girig
 8. Kräver gentjänster 
 9. Missbruk
 10. Opålitlig
 11. Osjälvständig
 12. Osocial
 13. Snärjande
 14. Svartsjuk
 15. Utböling
 16. Övervakad