Fördärv – Flykt

Att fly är att försöka ta sig ur en strid. SL sätter svårighetsgrad (Normal svårighetsgrad är 7). 

-1 eller mer – Misslyckad flykt. Fienden kommer skada dig

0 – Misslyckad flykt. Du kommer inte undan och fienden fortsätter attackera

1 Kostsam lyckad – Du tar dig undan men fienden får in en rejäl träff först, eller du tappar något viktigt för dig. 

2 Lyckade – Skapligt lyckat. Du kommer undan men med mer tur än skicklighet. Fienden kan vara hack i häl och jagar nu dig.

3 Lyckade – Du lyckas fly

4+ Lyckade – Du kommer undan och gör det med stil. Förlöjligar din motståndare.