Fördärv – Problem

Var karaktär ska ha minst ett problem. En fiende, någon som förföljer dig, någon som är besatt av dig, motståndare som försöker bryta ner dig, någon som är avundsjuk på dig, en sjukdom som sakta bryter ner dig, familjerelationer som är destruktiva.  

Någon typ av problematik bör finnas för att ge Spelledaren kan bygga intriger på. Arbeta ihop en kort bakgrundshistoria med spelledaren om vad som orsakat ditt problem. Försök att se till att det är något så pass komplicerat att det inte går att lösa allt för enkelt.

Förslag på problem

  • Du hatar någon. Varför? Hatar denne dig också?
  • En eller flera familjemedlemmar som behandlar dig illa? Vem/Vilka? Varför gör dom det?
  • En fiende som vill dig illa. Vem är denna fiende, varför hatar hen dig?
  • En plats hemsöker dig i dina drömmar. Vad hände på denna plats? Vad händer om du hittar den?
  • En sjukdom som sakta bryter ner dig. Finns det ett botemedel?
  • Ett objekt som du vakar över. Vad är det och vem gav dig det? Vem försöker ta det ifrån dig?
  • Någon eller några förföljer dig. Vilka är det? Vad vill de dig?
  • Någon som är avundsjuk på dig. Vem är detta och vad är det du har som hen är så avundsjuk på?