Fördärv – Resor

I den värld som Fördärv utspelar sig i är resurserna oftast så snåla att man behöver röra sig över världen för att kunna överleva. De flesta har ett bofast hem i en sektor fri från korruption, men man tar dagsturer ut i sektorerna för att hitta något ätbart eller artefakter. Man bör inte övernatta där ute om man kan undvika det, då farorna är betydligt värre om natten. 

Till fots hinner man normalt ta sig genom upp till tio outforskade sektorer per skift (5 timmar) och har (o)turen att inte stöta på något. Man kan ta som högst spendera två skift på ett dygn med vandring, ett skift delas upp till korta pauser och vila och det sista skiftet sover man helst. Pressas man sig själv eller reser genom kända sektorer kan man ta sig upp till 20 sektorer under en relativt händelselös resa med gynsamma förhållanden. Men risken för detta bör vara minimal.

Med fordon och riddjur kan man normalt dubbla denna sträcka, men terrängen kan ofta vara för svår för att framföra riddjur eller fordon. SL har sista ordet i detta. 

Kartor

En sektor är vanligtvis ca 1000 meter i kvadrat.