Hjortdjur

Älgar är vanligast (i alla fall i Skandinavien efter katastrofen) men även renar, rådjur och hjortar förekommer. Till skillnad från … More

Svin

Svinens klan föddes upp på ett Genlab, men dessa individer har på något sätt undkommit fångenskapen. Arter: Gris, Vildsvin, Vårtsvin, Skäggsvin … More

Hunddjur

Arter: Hund, Hyena, Räv, Varg Bästa Grundegenskap: Insikt Labbnamn: Hunddjur döps efter astronauter, satelliter, och planeter. Ex. Gagarin 17, Laika 09, … More