Dvala

Du har förmågan att försätta dig i en dvala, som gör att du
varken behöver mat, vatten eller ens luft. För att slippa äta och
dricka måste du lägga en VP per dygn. För att slippa andas måste du lägga en VP var tionde minut – användbart när du blivit begravd av en lavin eller gömmer dig under vatten.
När du är i dvala kan du inte utföra någon handling, utom att vakna upp.

Horn

Du bär en ståtlig krona av horn på huvudet, och du kan använda
dessa till både anfall och försvar i obeväpnad närkamp.
För varje vildsinnespoäng (VP) du spenderar innan du slår för att slåss (oavsett om du anfaller eller parerar) får du +2 på slaget. Du
måste spendera VP innan du slår för slåss.
Slå för eventuella vildsinneseffekter efter attacken.
Hornen kan inte kombineras med närstridsvapen.

Bång

bangEn muterad älg som bor i Giga N. Pedantisk odlare och zonstrykare. Anses som lite högfärdig med sitt sätt att se ner på de andra. Är intresserad av Celsius, till Linnés stora förtret.