Dvala

Du har förmågan att försätta dig i en dvala, som gör att du
varken behöver mat, vatten eller ens luft. För att slippa äta och
dricka måste du lägga en VP per dygn. För att slippa andas måste du lägga en VP var tionde minut – användbart när du blivit begravd av en lavin eller gömmer dig under vatten.
När du är i dvala kan du inte utföra någon handling, utom att vakna upp.